Lyselva.no

Lysbotnvassdraget Fiskeforvaltning

Adkomst

Man har to muligheter for adkomst til fiske i Lysbotnvassdraget. Man kan enten kjøre opp ved veikrysset i Landøy, eller man kan gå fra vassdragets utløp i Lysbotn.

 

 

Kontaktinformasjon

Lagt inn av Paul Konradsen

 

Info / Fiskeoppsyn: 905 41 180 
E-post: lff@lyselva.no