Lyselva.no

Lysbotnvassdraget Fiskeforvaltning

Desinfiseringsplikt

Alle som fisker i Lysbotnvassdraget er pliktig til å desinfisere sitt fiskeutstyr, støvler, vadere, vadesko, vadebukse, håv, klepp etc., kort sagt alt utstyr man benytter i forbindelse med fiske i vassdraget.

Unnlatelse av desinfiseringsplikten vil kunne medføre anmeldelse og utestenging fra fiske i vassdraget i kortere eller lengre perioder.

Gyrodactylus salaris

Lakseparasitten Gyrodactylus salaris er en snylter som lever og formerer seg på lakseunger i ferskvann. Parasittene er i underkant av en halv millimeter lange og fester seg med kroker til huden og finnene på fisken for deretter å spise av laksungenes hud og finner. Dette medfører sår- og soppskader, og laksungene får problemer med væskebalansen. Et stort antall parasitter fører til at laksungene gradvis svekkes og dør.

Parasitten finnes ikke naturlig i Norge og ble første gang innført på begynnelsen av 1970-tallet med smittet settefisk. Snylteren er tilpasset et liv i ferskvann, men den kan også leve og formere seg i brakkvann. Snylteren dør raskt i vanlig saltvann. Laks som befinner seg i sjøen er derfor ikke smittet.

 

Desinfisering

Lagt inn av Paul Konradsen

 

Lysbotnvassdraget Fiskeforvaltning har utplassert 2 desinfiseringsstasjoner. Disse er selvbetjente og det er ingen gebyr eller kostnader med å desinfisere sitt fiskeutstyr ved disse stasjonene.

Stasjonene er utplassert ved Straumstad Gård i Lysbotn, og ved Skogstad Gård i Svartfjell.

 

Klikk her for å se illustrasjoner av desinfiseringsstasjonene.

 

Opplysning om Gyrodactylus salaris, klikk her.

Slik hindrer du spredning av Gyrodacylus salaris, klikk her.

 

Straumstad Gård, Lysbotn

 


Vis Gyrostasjon Straumstad Gård i et større kart

 

Sørlielv parkeringsplass, Rydningen

 


Vis Gyrostasjon Skogstad Gård i et større kart