Lyselva.no

Lysbotnvassdraget Fiskeforvaltning

Styrets oppgaver

Styret i Lysbotnvassdraget Fiskeforvaltning skal sørge for at det blir tilrettelagt for fiskere med salg av fiskekort for vassdraget. Styret har også ansvaret for at det blir foretatt oppsyn, sørge for at det finnes tilfredsstillende utstyr og verktøy tilgjengelig for desinfisering av fiskeutstyr, kontrollere at fiskerne har desinfisert sitt fiskeutstyr, påpeke og aksjonere mot regelbrudd, behandle forespørsler fra fiskere, grunneiere og andre brukere, samt rapportere tilbake til grunneierne i form av årsmøte.

Valg av styremedlemmer

Styremedlemmene velges av årsmøtet, og følger normale regler for hvordan disse skal velges. For at det skal være kontinuitet i arbeidet til styret er valget lagt opp slik at bare deler av styret velges ved hvert årsmøte. Dermed får vi en overlapping og sikrer at jobber og oppgaver et styre har startet i den sittende perioden kan bli videreført og fortsette etter et årsmøte.

Styret i Lysbotnvassdraget Fiskeforvaltning
2024-2025

 

Lagt inn av Paul Konradsen:

 

Yngve Berntsen Styreleder Ronny Kristiansen Varamann
Paul Konradsen Nestleder Kim Arne Hansen Varamann
Arnold Foshug Berg Kasserer

Magnus Foshaug Berg

Varamann
Geir Harry Nilsen Sekretær  Tarjei Nymo  Varamann
Kjetil Ronesen Styremedlem    

For å komme i kontakt med oss, send e-post til: lff@lyselva.no