Lyselva.no

Lysbotnvassdraget Fiskeforvaltning

Utskrift

Du må gjerne skrive ut våre fiskeregler og ta de med deg på fisketuren. Klikk her for utskriftside.

Regelverket

Det er Fylkesmannen som setter startdato og sluttdato for fiskesesongen for vassdraget. I tillegg gjør Fylkesmannen diverse endringer i regelverket i henhold til fangststatistikk, endringer i fiskebestand, og alle andre forhold som gjør at man må foreta endringer i regelverket.

Klikk Her for ålese mer om de nye forskriftene om fiske i vassdragene i Troms.

Fiskeregler

Lagt inn av Paul Konradsen

 

FISKEREGLER for LYSBOTNVASSDRAGET 2021

Salg av fiskekort skjer gjennom iNatur.no, og fiskedøgn gjelder fra kl. 18:00 til kl. 18:00 neste dag.
Ved avsluttet fiske skal det leveres fangststatistikk på Scanatura.no
Besøkende som kommer fra andre vassdrag skal benytte desinfiseringsstasjoner ved Lysbotn kapell eller ved Bjørnar Skogstads avkjørsel i Svartfjell til å desinfisere utstyr som har vært, eller kommer i kontakt med vann. Dette gjelder også båter.
Ved oppsyn og kortkontroll er det pliktig å fremvise legitimasjon, fiskekort og fisketrygdavgiftskort.
Kommer du i kontakt med ulovlige eller uønskede aktiviteter ta kontakt med oss på telefon 905 41 180
Øvrig, og utfyllende informasjon finnes på oppslagstavler ved vassdraget, på www.lyselva.no og på iNatur.no

Fisketider og fangstbegrensinger

Art

Fiskeperiode

Døgnkvote

Sesongkvote

Laks

1. juli – 15. august

1 stk

15 stk

Sjøørret

1. juli – 31. august

5 stk

ubegrenset

Sjørøye

1. juli – 15. august

5 stk

25 stk

Salg av fiskekort og korttyper tilgjengelig

Vald

Periode for kortsalg

Korttyper

Døgn

Sesong

Familie

Gruppe

Sjøvatnet

1. juli – 31. august

X

X

X

X

Straumen

1. juli – 31. august

 

X

 

 

Øvernes

1. juli – 31. august

X

 

 

 

Lyselva

1. juli – 31. august

X

X

 

 

Lysvatnet

1. juli – 31. august

X

X

X

X

Tømmervatnet

1. juli – 31. august

X

X

X

X

Heggevatnet

1. juli – 15. august

X

 

 

 

Fiskeregler

 • Døgnfredning i alle vald hver uke fra Onsdag kl 18:00 til Torsdag kl 18:00
 • Forbud mot bruk av mark i Lyselva etter 1. august og i resten av vassdraget etter 15. august
 • Minstemål på laks, sjøørret og røye er 35 cm. Fisk under minstemål skal behandles varsomt og gjenutsettes.
 • Hunnlaks over 4 kg oppfordres gjenutsatt

Bruk av båt

 • Bruk av båt er tillatt i Sjøvatnet, Lysvatnet samt Tømmervatnet.
 • Ved fiske fra båt skal man ta hensyn til fiskende på land.
 • Det er tillatt med ett bruk pr person i båt som har løst fiskekort.
 • Det er ikke tillatt å fiske fra oppankret båt nærmere enn 100 m utenfor Heggelva i Lysvatnet, fremfor Lyselva i Lysvatnet eller utenfor Lyselva i Sjøvatnet samt før og etter Straumen / Øverneset i Sjøvatnet

Camping og bål

 • Det oppfordres til kun å benytte allerede etablerte bål- og teltplasser
 • Alle former for søppel skal bringes med når bål- og teltplass forlates
 • Frisk vegetasjon nær elv eller vann skal ikke fjernes eller ødelegges
 • Ved andre aktiviteter skal det alltid tas hensyn til de som er fiskende

Vi ønsker alle flotte og positive opplevelser ved vassdraget